Trang chủ icon Tuyển dụng
STT Chức Danh

Số lượng

Nơi làm việc

Ngày đăng tuyển

Ngày kết thúc

1 Trưởng bộ phận Tài Chính

1

Tòa Vinaconex 9 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5/20/2019 9:39:52 AM

7/31/2019 12:00:00 AM

2 Nhân viên Lễ tân Hà Nội/Bắc Ninh

2

Hà Nội/ Bắc Ninh

2/9/2017 3:50:57 PM

2/28/2017 12:00:00 AM

1