Tin tức nội bộ

Khởi công xây dựng giai đoạn 3

Ngày 28.05.2013, Bắc Kỳ khởi công xây dựng 14.000m2 kho. Dự án này nằm trong giai đoạn 3 quá trình mở rộng và phát triển ICD Tiên Sơn ...


ICD Tiên Sơn tiếp nhận xe Trung Quốc

Ngày 12 tháng 06 năm 2013, chuyến xe Trung Quốc đầu tiên đã được chạy thẳng vào Việt Nam. ICD Tiên Sơn chính thức trở thành điểm trung chuyển, bãi đậu xe duy nhất cho xe đầu kéo container Trung Quốc.