slider3 slider3 http://backi.yoctonab.com/lien-he
slide6 slide6
banner 3 banner 3
đfff đfff
long haul long haul
salan salan
Trang chủ icon Chiến lược phát triển

Chiến lược ngắn hạn:

- Tăng số lượng đầu kéo và romooc, tạo tiền đề là 1 trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics vận tải tuyến ngắn  và tuyến dài lớn nhất Khu vực Miền Bắc.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cung cấp các dịch vụ logistics một cách đồng bộ và toàn diện nhất.

- Thực hiện mở rộng diện tích ICD Tiên Sơn lên 50 hecta.

- Thực hiện kết nối hệ thống đường sắt giữa ICD Tiên Sơn với đường sắt quốc gia và Trung Quốc.

 

Chiến lược dài hạn:

- Với chiến lược kinh doanh cốt lõi là đầu tư lĩnh vực logistics, Bắc Kỳ sẽ trở thành 1 tập đoàn đâu tư lớn nhất miền Bắc trong lĩnh vực logistics với các công ty con vệ tinh, thiết lập mạng lưới các trung tâm logistics với mô hình” siêu thị logistics” gói gọn tất cả các dịch vụ logistics nhằm cung cấp tối đa những dịch vụ cho khách hàng.

- Xây dựng thiết lập các trung tâm logistics và trung tâm phân phối xung quanh Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc.

- Mở rộng xây dựng 1,000,000 m2 kho theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia và trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa các nước Asian với Trung Quốc.