Vận tải xuyên biên giới

Modifi date 01/11/2019

Hiện nay Bắc Kỳ là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Tổng cục hải quan ủy quyền làm đại lý giám sát Hải Quan tuyến Việt – Trung. Bắc Kỳ là công ty đi đầu trong dịch vụ Cross-border trucking tuyến Việt Nam- Trung Quốc, chạy thông và trả hàng trong các địa điểm thuộc tỉnh Quảng Đông trong đó có 03 thành phố lớn là Quảng Châu, Thẩm Quyến và Đông Quản.

Cuối tháng 9/2018, dưới sự chỉ đạo từ Tổng cục đường bộ, Bắc Kỳ kết hợp với công ty Kim Hằng triển khai lại dịch vụ Cross-border trucking tuyến Việt Nam- Trung Quốc, tiến hành chạy thử đường dài lô hàng đầu tiên sau thời gian hơn 2 năm dừng hoạt động. Đến nay, dịch vụ đã đi vào hoạt động hiệu quả, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại.

More