Vận tải hàng hóa xuất/nhập khẩu giữa Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc

Modifi date 01/11/2019

Một trong những sản phẩm Bắc Kỳ có lợi thế nhất chính là dịch vụ vận tải đường bộ nội địa từ Hải Phòng về các tỉnh miền Bắc và ngược lại cụ thể:

  • bieu_tuong_bac_ky Vận tải đường bộ cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc ( tập trung vào các tỉnh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Hà Nội).
  • bieu_tuong_bac_kyGom hàng từ các nhà máy đến kho CFS ICD Tiên Sơn để thực hiện xuất khẩu.
  • bieu_tuong_bac_kyPhân phối hàng hóa từ kho CFS ICD Tiên Sơn hoặc kho của khách hàng cho các đại lý ở các tỉnh phía Bắc
Bac_Ky
bieu_tuong_bac_ky Nhờ ưu thế về vị trí chiến lược của ICD Tiên Sơn, Bắc Kỳ dễ dang phục vụ hiệu quả cho các khách hàng tại các khu vực: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên
Bac_Ky
bieu_tuong_bac_ky Ưu thế của Bắc Kỳ so với phương thức vận tải truyền thống: hàng nhập trả vỏ tại ICD Tiên Sơn (thay vì quay lại trả vỏ tại cảng Hải Phòng), hàng xuất lấy vỏ từ ICD Tiên Sơn (thay vì phải kéo vỏ từ cảng Hải Phòng lên). Phương thức vận chuyển hàng 2 chiều kết hợp như vậy giúp giảm gần ½ quãng đường chạy vỏ trống và Bắc Kỳ luôn đưa ra mức giá cạnh tranh cho khách hàng.

Bac_Ky

Bac_Ky

bieu_tuong_bac_ky Vận chuyển kết hợp: Ghép 1 cont 20’ hàng và 1 cont 20’ vỏ

Bac_Ky

bieu_tuong_bac_ky Đối với những khách hàng xuất khẩu có sản lượng lớn, ổn định Bắc Kỳ có thể kéo dài thời gian lưu ca xe lên tới 24 tiếng. Cụ thể, với phương án này Bắc Kỳ sẽ lưu 1 đầu kéo trực và nhiều rơ-mooc, container rỗng tại nhà máy của khách hàng nhằm đảm bảo việc đóng hàng được liên tục. Phương án này giúp khách hàng giảm thiểu diện tích lưu kho thành phẩm và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

Bac_Ky

More