Tuyến vận tải container đường thủy đầu tiên ở phía Bắc đi vào hoạt động

Modifi date 16/05/2019

Hotline yêu cầu dịch vụ: Ms. Tuyền 0943 570 209 hoặc liên hệ email: thanhtuyen.le@bklogistics.com.vn

Ngày 22/4/2019, Công ty Bắc Kỳ chính thức vận chuyển chuyến hàng container đầu tiên trên tuyến Bắc Ninh <-> Hải Phòng.

Tuyến vận tải container bằng sà lan đường sông tập trung phục vụ các khách hàng xuất/nhập khẩu tại các khu công nghiệp thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và đảm bảo cung cấp dịch vụ CY to door khách hàng với giá thành hấp dẫn so với vận tải bằng đường bộ.

Giá vận chuyển cont 40’ hàng nhập từ cảng Hải Phòng tới nhà máy khách hàng là 3,200,000 VNĐ đối với trường hợp trả vỏ về Hải Phòng và 2,900,000 VNĐ đối với trường hợp hạ vỏ ICD Tiên Sơn.

Giá vận chuyển cont 40’ hàng xuất từ nhà máy khách hàng tới cảng Hải Phòng là 3,200,000 VNĐ đối với trường hợp lấy vỏ Hải Phòng và 2,900,000 VNĐ đối với trường hợp lấy vỏ ICD Tiên Sơn.

More