Thông xe tuyến vận tải quốc tế Việt-Trung

Modifi date 21/09/2017
Đây là hoạt động hiện thực hóa Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc ký ngày 22/11/1994; Nghị định thư sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định ký ngày 11/10/2011; Thỏa thuận về chế độ quản lý giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam- Trung Quốc giữa Bộ GTVT Việt Nam và Bộ GTVT Trung Quốc ký ngày 30/5/2011.

Việc thông xe tuyến vận tải quốc tế đường bộ Hà Nội-Nam Ninh và Hà Nội-Thâm Quyến qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan sẽ làm giảm thời gian chờ đợi và giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hóa, thương mại giữa hai nước; tiếp tục khẳng định vị trí đầu cầu, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị trong những năm qua của tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong đó có việc nỗ lực xây dựng và phát triển tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về chủ trương xây dựng “hai hành lang, một vành đai kinh tế;” vị trí quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore, đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc, Việt Nam với các nước ASEAN và ngược lại.

Hàng năm, qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan có trên 30.000 lượt phương tiện hàng hóa  và có từ 40 – 50.000 lượt phương tiện chuyển tải hành khách tại khu vực cửa khẩu./.
More