Dịch vụ đại lý khai báo hải quan

Modifi date 01/11/2019

Công ty Bắc Kỳ được Tổng Cục Hải quan chỉ định làm đại lý giám sát hải quan đối với tất cả các doanh nghiệp vận tải tham gia Hiệp định Việt – Trung tại Việt Nam.

Nhờ vị trí chiến lược của ICD Tiên Sơn, Bộ Giao thông vận tải đã chọn đây làm điểm trung chuyển của các phương tiện từ Trung Quốc/Thái Lan đến Hà Nội và ngược lại.

Chi Cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn có khả năng thực hiện tất cả các loại hình xuất nhập khẩu. Khách hàng có thể hoàn thành tất cả các loại thủ tục hải quan đối với nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh tại ICD Tiên Sơn nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian so với làm thủ tục tại cảng và biên giới.

More