Chính sách nhân sự

Modifi date 15/01/2020

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ ( Bắc Kỳ Logistics) đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Logitsics.

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi Công ty nói chung và của Bắc Kỳ Logisitcs nói riêng. Chính vì vây, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Bắc Kỳ Logisitcs luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên.

Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của Bắc Kỳ Logisitcs trong giai đoạn hiện nay như sau:

1.      Chính sách Tuyển dụng:

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn.

Nguyên tắc của chính sách tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan.

Đối tượng và tiêu chí tuyển dụng được xây dựng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty, trong đó ưu tiên:

-          Lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.

-          Lao động có chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao, kinh nghiệm và năng lực làm việc đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

-          Sinh viên mới tốt nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ năng động, đáp ứng sự phát triển lâu dài của Công ty. 

 2.      Chính sách Đào tạo:

Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kỳ Logisitcs với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Tất cả nhân viên của Bắc Kỳ Logisitcs đều có cơ hội tham dự các chương trình đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, Bắc Kỳ Logisitcs cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự học hỏi của từng cán bộ nhân viên.

3.      Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp:

Tại Bắc Kỳ Logisitcs, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và cụ thể.

Kế hoạch đánh giá năng lực và công việc định kỳ (6 tháng / lần) nhằm đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Đồng thời là cơ sở nhằm bố trí nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý là chủ trương hàng đầu tại Bắc Kỳ Logisitcs, thể hiện sự quan tâm của cấp lãnh đạo với những thành viên đã gắn bó và cống hiến vào sự phát triển của Công ty.

4.      Chính sách Phúc lợi và đãi ngộ:

a)      Chính sách đãi ngộ:

Chính sách đãi ngộ lao động luôn được Bắc Kỳ Logistics liên tục hoàn thiện với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu, duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Vì vậy chế độ tiền lương tại Bắc Kỳ Logisitcs được trả theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng, hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi nhân viên và tinh thần, thái độ thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh chính sách tiền lương và phụ cấp, Bắc Kỳ Logisitcs còn áp dụng chính sách thưởng nhằm động viên, khuyến khích nhân viên nỗ lực cống hiến và phấn đấu hết mình trên mọi vị trí công tác, cụ thể như:

  • -          Xét điều chỉnh l ương theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.
  • -          Tiền lương được trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công việc.
  • -         Thưởng đột xuất thông qua công việc đạt được thành tích nổi bật, các sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

b)      Chính sách phúc lợi:

Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức của Bắc Kỳ Logisitcs đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam.

 

More