Bãi Container

Modifi date 01/11/2019

Bằng việc sử dụng cảng can ICD Tiên Sơn cùng với cánh tay nối dài của ICD, depot cảng sông Tri Phương. Khách hàng sử dụng dịch vụ của Bắc Kỳ có thể tiết kiệm được trung bình 20% chi phí vận chuyển.

Thay vì phải mang trả vỏ về Hải Phòng các nhà nhập khẩu có thể trả vỏ rỗng ngay tại ICD Tiên Sơn( sau khi dỡ hàng tại các nhà máy), trong khi các nhà xuất khẩu có thể sử dụng vỏ rỗng tại ICD để đóng hàng xuất quay trở về Hải Phòng.

  • bieu_tuong_bac_kyBãi container với diện tích 25,000 m2
  • bieu_tuong_bac_ky4 xe nâng container và 1 cẩu Liebherr
  • bieu_tuong_bac_ky10 hãng tàu (Maersk, HMM, CKLine, MSC, One, Cosco shipping, Namsung, Wanhai Lines, SM Line, Heung A...)
  • bieu_tuong_bac_kyDịch vụ container: Nâng hạ container, lưu trữ, lưu trữ container lạnh, sửa chữa container, cân trọng tải.
More