Bắc Kỳ làm việc với ngân hàng Châu Á – ADB

Modifi date 21/09/2017

Nhóm nghiên cứu phát triển kinh tế tiểu vùng sông Mekong của Ngân hàng Châu Á – ADB đã có buổi làm việc với Bắc Kỳ nhằm tìm hiểu về tiềm năng phát triển kinh tế tiểu vùng sông Mekong cụ thể về phát triển logistics.


Trong buổi làm việc 2 bên đã rất thẳng thắng chia sẻ thông tin cũng những vấn đề liên quan đến phát triển dịch vụ logistics cho khu vực, với mong muốn phát triển khu vực tiểu vùng sông mekong là 1 khu vực năng động phát triển có chiều sâu.

Bên cạnh việc chia sẻ những khó khăn vướng mắc mà các đơn vị logistics đang kinh doanh mắc phải thì, nhóm nghiên cứu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hỗ trợ phát triển kinh tế ngành ở các thị trường khác.More